Kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról, A bulizás veszélyei - Erre ügyelj, hogy ne érjen baj!

Végül: - Hát csehül?

A bulizás veszélyei - Erre ügyelj, hogy ne érjen baj!

Gyurika türelmesen válaszolgat. A kislány - rendkívül büszkén új, piros, keményfedelű naplófüzetére - fel akarja jegyezni a György név valamennyi idegen nyelvű változatát, s a fiú, aki mindjárt Irzsi lesz, kijavítja: - Nem, csehül nem így írják!

Az R betű tetején fordított kalappal, mint egy kis "v" betű. Ilonkának ez nagyon tetszik: - Iři Hoffmann! A név rajta ragadt.

Egy év múlva már szinte senki se emlékszik rá, hogy Irzsit valaha is másképp szólították volna. Amíg Kassán élnek, Irzsi mindennapos vendég Mosonyéknál.

Édesanyja húga, a háborúban megözvegyült Rózsika, akinél lakik, férjhez ment Irzsi egykori mennyiségtan tanárához a gimnázium alsó osztályaiból, akit a fiú nem különösebben kedvel, sőt titkon lenéz, mert azzal gyanúsítja, s nem alaptalanul, hogy tudománya még ahhoz se elegendő, amit tanít.

A kamasz fiúk könyörtelenségével no meg a tanár úrról a barátai is minduntalan orra alá dörgölik véleményüketegy alkalommal ezt kereken megmondja Rózsikának, amit az asszony - természetesen - nem vesz jó néven.

Más lehetőség híján mégis egy fedél alatt maradnak, amíg a fiú leérettségizik. Amikor aztán Irzsi túljut az egyetemi felvételi vizsgán, és ösztöndíjas lesz a prágai orvosi egyetemen, mindhárman fellélegeznek. Kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról tehát gyakorlatilag többet van Mosonyéknál, mint otthon. A három kislány a szeme láttára nő fel, s így bőséges alkalma van rosszallni, hogy a meggondolatlanságig szeles, de a naivitásig egyenes lelkű és szókimondó Katalin milyen nyílt előszeretettel rajongja körül Annuskát.

Míg a két nagyobbik lány csak "Ilonkám", meg "Erzsikém", a legkisebbik "Annuska-Mamuska", meg "Szememfénye", meg "Gyönyörűségem", sőt "Kincsesláda".

kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról uri geller kiteszik

S miközben Annuska, pillanatonként kedvesen elcsodálkozó soványka kislányból, vonzó és kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról, Katalinhoz hasonlóan naiv, ám önzővé kényeztetett kisasszonnyá cseperedik, Irzsit egyre jobban felháborítja, hogy a család ezen nem talál semmi kivetnivalót.

Vagy talán mégis? Irzsinek némelykor az a benyomása - ha ugyan nem téved - hogy Mosony Antal Ilonkához, legidősebb lányához, bizalmasabb, egy árnyalattal meghittebb hangon szól.

Igaz, más alkalommal ugyanígy beszél Kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról. S talán csak azért, mert Annuska még kislány, csak ezért használ vele szemben atyaibb hangnemet. Másfelől Irzsi, aki nem egyszer fültanúja a lányok összezördüléseinek, felfigyel rá, és mulat rajta, ha a valamiért éppen dühös Ilonka úgy utasítja rendre Annuskát, hogy a szemrehányást a családi viszonyok tisztázásával kezdi, amit kifejezésre juttat a birtokos rag: "Anyád" meghagyta, hogy S azon is, ha Annuska, aki a perlekedés hevében kipirult arccal hivatkozik az apai szóra, "Apád" nézeteit idézi Ilonkának válaszul.

Ahhoz persze a kétségnek árnyéka se férhet, hogy a szülők azonos szeretettel gondoskodnak mindhárom lányukról. Ám Mosony alkatából - a közeli ismerősök körében ez közhely - csakugyan Ilonka örökölte a legtöbbet, s Irzsi tudja, hogy megint csak Ilonka az, akinek Mosony a legszívesebben mesél kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról diákéveiről, saját elmúlt ifjúságáról.

Mit kell tudnom a drogokról és az alkoholokról?

Amikor majd alkalma nyílik rá tíz év múlva, amíg sikerül helyet szerezniük számára Prágában, Ilonka Besztercebányán tölti gyakorló orvosi éveit Mosony meghatottan vezeti elsőszülött lányát felfedező körútra ifjúsága városában, amiről a kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról orvosnő nem kisebb elérzékenyüléssel fog mesélni Irzsinek. Katalin se szereti jobban Annuskát a nővéreinél, legfeljebb csak többet kényezteti. Irzsi még jó másfél évtized múlva is elképzelhetetlennek mondaná, hogy jöhet olyan idő, amikor Annuska már nem lesz Katalin kincsesládája.

S hogy az idős Katalin, aki képtelen megbékélni Annuska férjének nyers és kíméletlenül szókimondó modorával már amennyire megenged magának titokban és be nem vallottan efféle érzelmeketözvegységére Erzsike meg a gyermekkora óta ismert örök jófiú és rangidős vő oltalmazó karjai alá húzódik; s hogy - bármennyit hívja is legkisebbik lánya - néhány napnál hosszabb időt nem szívesen tölt majd Annuskánál.

Katalin dédelgető szeretete no meg híresen beosztásos természetea lányok étkezési szokásaira is rányomta a bélyegét.

kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról

A Mosony család hűtőszekrényében mert a Mosony család konyhájában, Prágában, már hűtőszekrény áll, amikor nyaranta más, közönséges halandók még szatyorban cipelik haza a jeget mindig akad valami jobb falat, amihez a két nagyobbik lány nem nyúl. Ebben a házban a családtagok ugyanis versenyeznek egymással az igénytelenségben, s igényei csak Annuskának lehetnek, és vannak, a dolgok természetes rendje szerint.

kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról van-e hatékony dohányzási gyógymód

Ilonkát meg Erzsikét ez nem zavarja. Kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról viszont, aki a lányok perlekedéseiben amúgy is mindig az idősebbek pártján áll, ez kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról felkéretlenül és kérdezetlenül ítélkezik, és időnként - legszívesebben - felképelné Annuskát.

A "Három a Kislány" házában "Dreimädchen-Haus" - szalad ki a szó Irzsi kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról, amit Mosony helybenhagyó, elégedett mosollyal méltányol valójában mégis zavartalan a harmónia. Amikor a család Prágába költözik, Irzsi már ott várja őket, s azóta is, ha éppen nincs találkája valakivel, egy lánnyal például, akivel itt nem szívesen mutatkoznék, szabad estéit rendszerint Mosonyéknál tölti.

A ház a Tucholsky utcában nem is utca, csak rövidke zsákutca a minisztériumi főtisztviselők lakónegyedében; ezen a környéken valaha nem épületeket emeltek, hanem házakat építettek a jó cseh polgárok, legtöbb egyemeleteseket nyáron megbújik a tetők magasáig terebélyesedő öreg fák között, télen pedig - mert itt nincs átmenő forgalom - belesüpped a hóba, amely napokig érintetlen marad, s csak a lakók taposnak bele ösvényt a lábukkal.

A nappali kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról a házikisasszonyok barátnői, meg a két idősebbik nővér és a vendéglányok udvarlói, közöttük Ilonka későbbi férje, aki ezidőben nemesen és tapintatosan szenved így senkit se zavar, s egy-két évig még szenvedni fog a viszonzatlan szerelem okábóla leszokni a dohányzást a hangszórójához kapcsolt vadonatúj Tesla-magnetofont csodálják.

Körülállják a fiatalok által közkedvelt családfőt, aki néhány pillanattal előbb érkezett haza, s mielőtt visszavonulna a szülők hálószobájába, még bemutatja szólóban és korát meghazudtoló fürgeséggel, hogy az ő idejében miként táncolták a charlestont.

Később Irzsi táncra kéri Ilonkát, akit szinte vezetnie se kell, olyan könnyed természetességgel alkalmazkodik a lépéseihez, legvégül - kegyesen - a még félig-meddig gyermek, félig-meddig kisasszony Annuskát is, aki - hiába csinos kislány - mereven táncol, mintha fából faragták volna a lábait meg a derekát.

Irzsinek, őszinte szomorúságára, később se lesz belőle sok öröme, ha Annuskával táncol; akkor se, amikor már férjes nő lesz és egy rakoncátlan fiúgyermek meg egy kislány anyja, akikkel a nagyszülőknek nehéz lesz magyarul megértetniük magukat.

Amikor viszont majd Amerikában találkoznak ismét, ahova elsőül ő érkezik ki, és ahol ismeretségi körük ugyanúgy közös lesz, mint Bécsben volt, bizony, már szívesen fogja át a derekát, s szeretné, habár nem teszi meg, tánc közben közelebb szorítani magához, hogy közvetlenebbül érezze a vele itt mindig örömmel tangózó Kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról kicsiny, rugalmasan puha, formás kebleit.

Hogyan lehetek biztonságban egy bulin?

Tudja róluk - mert megtörténik, habár ritkán, hogy otthoni kényelemben, házi tevés-vevés közben lepi meg, koradélutáni órákban, nyáron egy szál vékony ruhában, amely alatt megrezzennek a mellei, valahányszor mozdul, és átsötétlenek a házi ruha alól a kicsiny udvarukkal árnyékként kirajzolódó mellbimbók - hogy olyan feszesek, még negyvenegynéhány esztendős korában is, mint egy kislány keblei.

A Mosony lányok olyan észrevétlenül kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról bele Irzsi férfiéletébe, hogy neki magának is később nehezére esett visszaemlékeznie, mikor és hogyan történt, hogy egyszer csak már nem gyermekeknek látta őket, hanem fiatal nőknek, akiket ő - akárcsak más hasonló korú lányokat - éber, kíváncsi, figyelmes szemmel mérlegel.

Ilonka nyolcesztendős volt, amikor a tizenhat éves Hoffmann Gyurit átkeresztelte Irzsivé, s Hoffmann Gyuri érzelemvilágában a három Mosony lánynak akkor kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról nem volt meghatározott helye.

Hozzátartoztak a szüleikhez, akiket Apinak meg Maminak szólítottak, ami nem csak kedvesen hangzott, de egyben kitüntetően is, s a felcseperedő, majd anyányi lányok érdeme volt, ha később két és fél nemzedék Annuska barátnőitől Ilonka udvarlóiig és - amikor a szülők nem voltak jelen - Irzsivel bezárólag csak ezen a néven emlegette őket.

Irzsi ezt elismeréssel írta a lányok javára, mert hite szerint - habár szemtől szemben ő maga mindkettőjüket a keresztnevükön szólította - volt abban valami különleges és jelentős, ahogyan Mosony Antal helyett Mosony Api volt mondható, meg Mami a közhasználatos Katalin néni helyett.

kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról

A Mosonyak kassai háza, amelyet egyedül laktak, s amely - szerencséjükre - nem volt annyira tágas, hogy a Közép- és Kelet-Európában rosszemlékű első békeévek, majd a kommunista idők gyakorlata szerint leválasztható lett volna belőle egy, vagy több helyiség hatósági kényszerrel beutalt lakók számára, ez a ház még a kisgyermekeknek nyújtott otthont. A lányok a prágai lakás díszletei között nőttek kisasszonyokká.

Kis angol nyelvtan dohár péter by Pintér József - Issuu

Kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról két idősebbik leszokni a dohányzásról mp3 gyermekkoráról ennél sokkal többre Irzsi nem emlékezett. Csak amikor Ilonka kezdte észrevetetni magáról, hogy már nem kislány, majd Erzsikével együtt mind nyomatékosabban elvárták, hogy kezeljék őket udvart tartó ifjú hölgyekként amik most már csakugyan voltakIrzsi ekkor kezdett felfigyelni rájuk, s barátságos érdeklődéssel alkalmazkodott az új helyzethez.

A nyúlánk, szőke, fitos orrú; s divatos, nagy szemüvege mögött huncutul vidám tekintetű, haragos óráiban bosszúsan tréfálkozó, mindenkit megnevettető Erzsikét - alig tizenhat éves - a Mosony házban ő veszi elsőül komolyan az idő ebben Irzsit igazoltaamikor forgolódni kezdett körülötte a kedves Lipi, későbbi férje, Ilonka középiskolai osztálytársa, aki hamarosan olyan megszokott lett a házban, mint egy nélkülözhetetlen, kényelmes bútordarab.

kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról leszokni a dohányzásról, szédül 2 hónapig

A hálás Erzsike ezért kitüntette Irzsit bizalmával, s amikor bajba került - Lipi angyalian jó fiú volt, de nőkkel, komolyan, Erzsikéig nem volt dolga, s amikor először lefeküdtek egymással, Lipi, gyakorlatlanul, nem volt képes megóvni a következményektől; a lány teherbe esett - Irzsitől kért és kapott tapintatos segítséget.

Ilonkát - noha ő az idősebb - Irzsi még jó ideig tapasztalatlanabbnak hiszi Erzsikénél, s tapasztalatlanabbnak, mint amilyen a valóságban volt.

Csak egyszer hallottam. Évekkel ezelőtt. Láttam, amint az árnyékok megváltoznak a borostás arcán, és elmosolyodik. Felidéztem minden olyan dalt, amit életem folyamán valaha megtanultam, vagy amelyiknek megjegyeztem a dallamát, esetleg egy-egy rövid sorát.

De már őt is régóta más szemmel nézi. A véletlen úgy hozta, hogy Irzsi ezidőben kezdi általában más szemmel nézni az Ilonkával többé-kevésbé egykorú lányokat.

Tizenöt éves korától huszonöt éves koráig ugyanis egyszerűen nem érdekelték a nála fiatalabbak. Sem a fiúk, sem a lányok, sem a nyolc, sem a tizenévesek.

leszokni a dohányzásról és szeretni magát mikor leszokni a dohányzásról szeptemberben

Már akkoriban is, amikor Irzsi még Hoffmann Gyuri volt, a nála egy-két évvel nagyobbak társaságát kereste. Gimnazista korában nemcsak barátai, de szerelmei is mind idősebbek voltak nála. Minthogy magas növésű volt, jóképű, és szellemileg-lelkileg koraérett, a lányok többnyire viszonozták érdeklődését, ami előnyösen befolyásolta a kamaszkorából alig kinőtt fiú magabiztosságát, s egyszersmind megerősítette abbeli meggyőződésében, hogy nála fiatalabb lányokkal nincs miről beszélnie kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról - főképp - nincs mihez kezdenie velük.

Amikor Prágában megkezdte orvosi kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról, a másod- harmadéves egyetemi hallgatók között viszontlátta több kassai barátját, révükön más felsőbb évesekkel is ismeretséget kötött, közöttük - megint csak - nála idősebb lányokkal.

Még idősebbekhez azonban Irzsi már nem vonzódott.