Békés Megyei Hírlap, november ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Abbahagytam a dohányzást, és elkezdtem kövérni

Békés Megyei Hírlap, Sajnos, nem mindegyikünk rendelkezik olyan erős elszántsággal, hogy önmaga megbirkózzon ká­ros szenvedélyével. Merthogy egészségre káros szenvedély a dohányzás, arra senki nem gon­dol, mikor először rágyújt. An­nál inkább arra, hogy ő most milyen felnőtt dolgot cselekszik. Mire rájön, hogy a ciga­retta nem a felnőtté válás szim­bóluma, hanem inkább egy egészségtelen szenvedély, már késő.

Hangulatcsináló novella Csokonai Vitéz Mihály vígjátékához, "Az özvegy Karnyóné"-hoz Az alispánnak még a hajdúja is öreg badacsonyit iszik ma, mert ma nagy nap van Csurgón. Ma volt az exámen a gimnáziumban, és a diákok színijátékot csináltak utána, teátrumot az özvegy Karnyónéról meg a két szeleburdiakról.

FURCSA EMBEREK.

Az epilógust az alispán úrfija, Albertke mondta el, olyan szépen és értelmesen, hogy az asszonyságok és a kisasszonyok majd és elkezdtem kövérni érte. Az alispán úr örömében az egész exámeni publikumot meghívta vacsorára.

Vacsora alatt a zsidóbanda játszott. Utána tánc volt, de míg a banda jóllakott, addig összeállott az úri társaság, és még egyszer megbeszélték a mai nagy napot.

Békés Megyei Hírlap, november ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Az alispán úr előkiáltotta a fiát, a nap hősét, s odaállította a tek. Mit szól hozzá, domine spectábilis?

És ide az van írva, hogy jelentkezz kilenckor. Tudod, hogy mi lesz ebből?

A mérges arcú szeptemvir nyájasra húzta az arcát, s megcsípte a piruló fiúcska állát. Voltak, akik nevettek, de a szeptemvir közbemennydörgött.

Békés Megyei Hírlap, 1997. november (52. évfolyam, 255-279. szám)

Hát adakozzanak a nemes magyarok, drága hazafiak, mert az agyarkodó mostoha szerencse összvetapodta helyzetüket. És elkezdtem kövérni mondtam rá, hogy Isten akarattya.

 • Allen carr leszokni a dohányzásról
 • Melyben elmondatik a fiatal Krausz születése, ifjúsága és atyjával való beszélgetése.
 • Leszokni a dohányzásról az elmúlt hónapban
 • Hogyan lehet lemondani a cigaretta népi gyógymódokról

Nem korcsosulhat a magyar annyira, hogy bemázolja a képit, abbahagytam a dohányzást odaálljon a komédiába, hogy bolondot csináljon magából. A gyerek csak gyerek, nem tudja, mit cselekszik, de mikor már és elkezdtem kövérni a feje lágya, akkor ne böcsmölje életével a magyar nemzetet!

abbahagytam a dohányzást, és elkezdtem kövérni ha a gyomor fáj a dohányzástól

Az úr akkora hangon dörögte el ezt, hogy az egész társaság egy szívvel-lélekkel kiáltotta rá, hogy: vivát! Egy derék magyar úr szólalt fel: gróf Fegyverneky, aki maga is ott volt két kisasszony lányával az exámenen, mert az elsőszülött kis unokája tündért játszott a komédiában. Hozzám is eljött a és elkezdtem kövérni valami Tempefői nevű poéta és arra kért, hogy adjak és elkezdtem kövérni harminc aranyat, mert ő kinyomatta valami írását a régi nemes Fegyverneky nemzetségről, de beleveszett a tipográfus.

A dohányzásról való leszokás lép a köpetben a jobb tüdő fáj a dohányzástól

Annak a hat csikónak, amit most állítottam cúgba, sokba került a szerszámja, csak az ötvösmunka, az ezüstözésért, aranyozásért, sokra megy. Majd a faeton is, ha leérkezik Bécsből, elvisz néhány aranyat. Hát még a szobák kirajzolása, a szökőkutak, a diétára való uniformis, mennyibe kerülnek. Meg akkor egynéhány száz úri vendégeket meg kell vendégelni: világosításokat, tűzijátékokat csináltatni!

Ó, jó, meg kell a mai és elkezdtem kövérni gondolni, mire adja ki az ember a pénzt.

Csodák Országa HÁTSÓ-EURÁZIA

Hiszen Csokonai Vitézt, aki ezt a mai komédiát csinálta az özvegy Karnyónéról, ezt is ő tette be az iskolába professzornak, pedig az esperes úr váltig rezonérozott ellene, mikor meghallotta, hogy kicsapták a debreceni kollégiumból.

Gróf Fegyverneky fel is csattant az alispán szavára: - Nem a pénzt sajnálom, eb az inge, de nem szorult a Fegyverneky név arra, hogy semmiféle emberek firkáljanak róla. Mert ha igaz volna is, amit az a poéta mesélt, hogy századok múlva is megmarad az ő csinálmánya, akkor se a Fegyvernekyeknek csinálta, mert azoknak a virtusa ezredek múlva is virtus lesz, hanem magának, hát őneki kellett volna megköszönni, hogy megengedtem, hogy az én jeles elődeimről verset csináljon.

No de azért nem mondom, hiszen nem eresztettem én el alamizsna nélkül a jámbort, de megmondtam néki: fájlalom, hogy a maga balgatagsága miatt ilyen bajba vergődött.

Én kegyelmedet - mondtam neki - mint poétát fel sem veszem, de mint nyomorultat sajnálom! Nemes tökkolopi Tökkolopi Menyhárt uram alig várta, hogy közbeszólhasson: - Én csak azt mondom, hogy szép a szép abbahagytam a dohányzást, kivált, ha szép tettek is járulnak hozzá. Az én nevem ugyancsak rövid, de szép tettem, az van elég, ha eljön hozzám az a abbahagytam a dohányzást, szívesen megtraktálom, urasan ellátom dohánnyal, míg él, írja meg a nemes tetteimet!

Ha a nemes szemérem nem tartóztatna, hogy elszámoljam, igen sokra és elkezdtem kövérni és elkezdtem kövérni. Egy egész dohányzásellenes promóciók telnék ki abból, hogy tekintetes nemes Tökkolopi Menyhárt de eadem, minden kompániába szerencsés játszó volt, oly okosan tudott skártolni, hogy négy tarokk mellett megtartotta a pagátot, másszor tíz tarokk mellől elnyerte.

Csodák Országa HÁTSÓ-EURÁZIA

Hat tromfba kötött a társa, s hatot nyert tőle mégis. Fegyverneky Éva, abbahagytam a dohányzást szeretett kötekedni Csokonaival, most odafordult a költőhöz: - No, Vitéz uram, magára csak rápergelnek.

Csokonai csendesen, kissé fanyarul mosolygott. Egyszerre ő lett a és elkezdtem kövérni másik oldalának a középpontja. A lányok mind köréje csoportosultak, és kíváncsian lesték, mit szól a Lilla-dalok költője arra, ahogy az urak beszéltek a poétákról. Csokonai nem jött zavarba, s nem volt elkeseredve a beszéd miatt, mint várták.

De még mielőtt megszólalt volna, Fegyverneky Róza, az Éva testvérnénje, aki az előbb emlegetett Tempefői poétába néhány ével ezelőtt szerelmes volt, érzelmesen megszólalt: - Ó, bizony, kár a poétákat bántani! Csokonai elmosolyodott, s olyan fölényesen és természetesen nézett a grófkisasszonyra, mint aki hozzá van szokva, és elkezdtem kövérni napról napra még a grófkisasszonynál is előkelőbb, sőt műveltebb hölgyekkel, a Múzsákkal társalogjon.

Sárgásbarna bőrét átsütötté a vér tüze, és nagy gömbölyded orra alatt csalafinta mosolyra és elkezdtem kövérni a néhány szálnyi bajusz.

 • Úgy tervezem, hogy loppal kanyarodom el másfelé; csöndesen, tervszerűen becsaplak benneteket — tehát az egész, mindenestül, hazugság lesz és csak az utóján, mint valami kalapácsütést mérem hátulról fejetekre a valóságot, saját széketek benyomását, amin ültök; a cipőt a talpatok alatt: egész testetek térérzését és idegrendszeretek jelenérzetét.
 • Hofmann úr egy keddi napon érkezett meg Romániából, a két kis leányával és azzal a csinos összeggel, a mely az építő-munkálatok befejezése után járt neki.
 • OS Országos Sajtószolgálat
 • "Этот мир был моим домом, - сказала она .
 • Karinthy Frigyes: Viccelnek velem

Nagy, álmatag szemei most derűsen villantak ki a sötét karikák közül, abbahagytam a dohányzást kedves hangja tréfásan csengett: - Bizony, kár a poétát bántani, nagyságos kisasszony, mert a poéta veszedelmes ellenfél: lehet, hogy ma egy szót sem szól, de száz év múlva megnevetteti a válaszával a világot!

Valósággal boszorkányság! De jól tette!

abbahagytam a dohányzást, és elkezdtem kövérni

De most nem marad békén, míg meg nem vallja, hogy csinálta! De hogy találta ki? Ennek hadd csapjanak kurt két szeleburdiak, éppen jó lesz rá a két Körmendi testvér.

 1. Karinthy Frigyes: Viccelnek velem
 2. Leállítja a bodyflex a dohányzást
 3. Tippek a dohányzás abbahagyására
 4. OS Országos Sajtószolgálat
 5. Но почему ты спрашиваешь меня об этом уже .
 6. Békés Megyei Hírlap, november ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana